ضدآب سازی نمای سنگی

مواد مصرفی: سورفاپور M

کاربرد: ضدآب سازی سطوح سنگ، گرانیت و مرمریت

ویژگی ها: نانو، پایه آب، ضدآب و ضد روغن، قدرت نفوذ بالا، ضد قارچ و کپک

  • عنوان پروژه ضدآب سازی نمای سنگی
  • دسته بندی Startup Guidance
  • جزییات مشتری Branding, Web Design
  • لینک پروژه ThemeForest Envato
  • نوع پروژه www.projectname.com
X