مواد ضد حریق نانویی ایرانی تولید شد

محققان کشور با سنتز یک نوع نانوذره مغناطیسی و بکارگیری آن در یک ساختار نانوکامپوزیتی موفق شدند پوشش‌های ضد آتش تولید کنند.
بیشتر بخوانید مواد ضد حریق نانویی ایرانی تولید شد

X